De tarieven voor professionele beschermingsbewindvoerders zijn door het ministerie van Veiligheid en Justitie vastgelegd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerder en mentoren. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Qua kosten wordt er een onderscheid gemaakt tussen één- en meerpersoonshuishoudens, reguliere- en schuldendossiers. Noodzakelijke extra werkzaamheden (bijv. voor de verkoop van een woning) worden pas gefactureerd na voorafgaande toestemming van de kantonrechter.

wie betaalt dat?

In beginsel komen de kosten voor rekening van de cliënt. Echter, bij een laag inkomen (op of rond bijstandsniveau) bestaat er vaak recht op bijzondere bijstand. In dat geval vergoedt de gemeente de kosten voor beschermingsbewind. Vanzelfsprekend verzorgen wij de aanvraag bij de gemeente.

zullen wij contact met u opnemen?

of neem direct contact met ons op: